หมายเหตุ : แม้ว่าคำบรรยายทั้งหมดอาจจริงหรือไม่จริงบางส่วน (และบุคคลในภาพมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับคำพูดที่ใส่เลย)แต่....เนื้อหาและภาพในEntryนี้...คือชีวิตอักษรฯจริงๆ

 

สาวอักษรฯ...ใครเขาก็ว่าสวยมาตั้งแต่รุ่นย่า...จะทำอะไรก็มีแต่