รอยยิ้มของเจ้าหญิง

posted on 08 May 2010 18:14 by usagi-cud44

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว...ณดินแดนอันไกลโพ้นที่แสนจะสับสนวุ่นวายยังมี

เจ้าหญิงน้อยอยู่พระองค์หนึ่ง ใช้ชีวิตอยู่ในปราสาทอันกว้างขวางและสมบูรณ์

พร้อมอย่างมีความสุขของเล่นหลากหลาย สวนดอกไม้อันงดงาม เครื่องท